Władze Oddziału

Skład osobowy Zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wybranego w dniu 6 kwietnia 2016r. podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału:

Zarząd:

– kol. Marek Parol- prezes

– kol. Andrzej Bohdanowicz – wice prezes

– kol. Krzysztof Matczak- wice prezes

 – kol. Paweł Nowocień – sekretarz

– kol. Wojciech Wieloch – skarbnik

– kol. Jacek Konciak – członek zarządu

– kol. Tadeusz Winiarski – członek zarządu

– kol. Marcin Płotica – członek zarządu

– kol. Marcin Trojanowski – członek zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału:

– kol. Sławomir Matczak – przewodniczący

– kol. Jacek Szeligowski – z-ca przewodniczącego

– kol. Dariusz Łojko – sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału:

– kol. Alojzy Krzyżanowski – przewodniczący

– kol. Zbigniew Nastarowicz – sekretarz

– kol. Andrzej Janiczek – członek