Władze Oddziału

Skład osobowy Zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wybranego w dniu 6 kwietnia 2016r. podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału:

Zarząd:

– kol. Marek Parol- prezes

– kol. Jacek Konciak – wiceprezes

– kol. Paweł Nowocień – wiceprezes

 – kol. Andrzej Marczak – sekretarz

– kol. Marcin Płotica – skarbnik

– kol. Marcin Trojanowski – członek zarządu

– kol. Sebastian Tomczyk – członek zarządu

– kol. Iwona Orłowska – członek zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału:

– kol. Dariusz Łojko – przewodniczący

– kol. Krzysztof Matczak – z-ca przewodniczącego

– kol. Jacek Szeligowski – sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału:

– kol. Sławomir Matczak – przewodniczący

– kol. Maria Tomczyk – sekretarz

– kol. Andrzej Janiczek – członek