Kategoria «Szkolenia»

Szkolenie – Systemy wentylacji pożarowej atriów

W dniu 17.12.2019 r. w ramach Klubu Rzeczoznawców przy Oddziale Łódzkim SITP, wysłuchaliśmy wykładu Pani dr hab. Doroty Brzezińskiej nt. „Systemu wentylacji Pożarowej atriów na przykładzie budynku LabFactor Politechniki Łódzkiej”. Spotkanie miało miejsce w ww. budynku. Udział wzięły 23 osoby, tj. rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. oraz pracownicy wydziałów kontrolo-rozpoznawczych KW/KM/KP PSP.