Zebranie zarządu w rozszerzonym składzie luty 2020

W dniu 01 lutego 2020 r., w ośrodku wypoczynkowym Politechniki

Łódzkiej w m. Knopnica, odbyło się zebranie w rozszerzonym składzie,

zarządu Oddziału Łódzkiego SITP.